Om oss

Historia

Gården har varit i släkten sedan 1913. Den köptes då av Gustaf Johanesson från steniga Småland. Han flyttade då upp till den bördiga Svartådalen. År 1947 tog Paul och Barbro Johansson över gården och nu drivs den av deras söner Magnus, Gunnar och Mats Johansson. Även Martin, son till Magnus, har visat intresse för att driva gården och lantbruket. Företaget har vuxit, när Magnus började 1975 fanns det 33 mjölkkor på gården. Sedan har utveckling gått snabbt framåt och idag har vi ca 300 mjölkkor. I samband med vägbyggnation gjordes utgrävningar, då fann man ett gammal fähus med bostad. Från 6000 (stenåldern) år före Kristus drevs ett primitivt självhushållande jordbruk vid Bleckenstad. Så att kor och lantbruk har funnits sedan urminnes tider här på gården. I dagsläget bedrivs ett toppmodernt mjölkproduktion. Dessa urinvånare som bodde här för ca 6000 år sen skulle vända sig i graven flera gånger om, om de skulle få se korna bli mjölkade utav robotar.